Кратък фирмен профил

Евролийз груп ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43, ет.10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202304242
Капитал (лв.): 27 241 488
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.05.2015 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
11.01.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Уведомление за извършено лихвено...
28.12.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Във връзка с настъпване на...
28.12.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Във връзка с настъпване на...
12.12.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
30.11.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София...
29.11.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София...
29.11.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
01.11.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
26.09.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
30.08.2018: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати