Кратък фирмен профил

Евролийз груп ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43, ет.10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202304242
Капитал (лв.): 27 241 488
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.05.2015 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
21.09.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) Евролийз груп АД-София представи...
06.07.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) В БФБ е постъпила информация от...
30.06.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) Евролийз груп АД-София представи...
30.06.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) Евролийз груп АД-София представи...
30.06.2020: Евролийз груп АД-София (E8DA) Евролийз груп АД-София представи...
29.06.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) Във връзка с настъпване на...
29.06.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) Във връзка с настъпване на...
01.06.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) Евролийз груп АД-София публикува...
01.06.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) Уведомление за отлагане...
07.04.2020: Евролийз груп АД-София (E8DB) Евролийз груп АД-София публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати