Кратък фирмен профил

Евролийз груп ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43, ет.10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202304242
Капитал (лв.): 27 241 488
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.05.2015 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
11.09.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
02.09.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Евролийз груп ЕАД-София...
02.09.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София...
29.08.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
01.08.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
31.07.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Уведомление относно извършено...
29.07.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Във връзка с настъпване на...
08.07.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Уведомление относно извършено...
01.07.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Във връзка с настъпване на...
01.07.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати