Кратък фирмен профил

Евролийз груп ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43, ет.10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202304242
Капитал (лв.): 27 241 488
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.05.2015 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
07.02.2020: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Евролийз Груп ЕАД уведомява, че...
24.01.2020: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) На основание чл. 39, ал. 3, т. 2...
24.01.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
06.01.2020: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) В БФБ е постъпила информация от...
05.12.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Уведомление съгласно чл.19, ал.3...
05.12.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
02.12.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
29.11.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София...
29.11.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DB) Евролийз груп ЕАД-София...
01.11.2019: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз груп ЕАД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати