Кратък фирмен профил

Юнивърс Файнънс АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Константин Величков No 2, бл. сграда 2, вх. Б, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202275335
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство, покупка и продажба на всякакви стоки; дистрибуция; вътрешна и външна търговия; внос и износ; транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.