Кратък фирмен профил

Опицвет милк АД - София


Контакти

София, 1278
ж.к. Бенковски, ул. Орлица 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202113591
Капитал (лв.): 290 693
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000
Общи събрания: Последно - 01.06.2020 
Предмет на дейност: Производство, преработка, внос и износ на мляко и млечни продукти, търговия на едро и дребно, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.
 

25.08.2014: Излежалият присъда по наркоаферата "Опицвет" Кристиян Младенов...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати