Кратък фирмен профил

Скат-холдинг АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Полковник Дрангов 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834072780
Капитал (лв.): 50 001
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 15.05.2024 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участвува, финасиране на дружества в които xолдинговото дружество участвува, xолдинговото дружество може да извършва и собствена производствена и търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
10.05.2011: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.05.2011: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.04.2009: Скат-холдинг АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
27.04.2009: Скат-холдинг АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
19.05.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.03.2006: Съветът на директорите на "СКАТ - холдинг" - АД, Добрич, на...
12.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.05.2005: Съветът на директорите на "СКАТ - холдинг" - АД, Добрич, на...
25.05.2004: Съветът на директорите на "СКАТ - Холдинг" - АД, Добрич, на...
20.02.2004: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 955 пъти
[2024: 131, ... ]