Кратък фирмен профил

Български фонд за дялово инвестиране АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Г.С.Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201814769
Капитал (лв.): 3 325 006
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
03.12.2018: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 6.12.2018 г....
07.11.2018: Във връзка с решение на извънредно ОСА от 10.04.2018 г. и...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
26.06.2018: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
12.06.2018: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) Поради...
10.05.2018: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ-София...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
12.04.2018: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
12.04.2018: "Български фонд за дялово инвестиране" увеличава капитала си с...
08.03.2018: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати