Кратък фирмен профил

Български фонд за дялово инвестиране АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Г.С.Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201814769
Капитал (лв.): 13 156 509
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
30.11.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) Публичното...
12.11.2020: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 12.11.2020 г....
09.11.2020: Поради техническа грешка от страна на Дойче Бьорзе, днес -...
26.10.2020: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 26.06.2020 г....
20.10.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) Във връзка...
30.09.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
08.09.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ АД са...
25.08.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) В БФБ АД са...
08.07.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
08.07.2020: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) На...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати