Кратък фирмен профил

Арома Козметикс АД - София


Контакти

София, 1271
р-н Илиянци, ул. Кирил Благоев 12,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201811050
Капитал (лв.): 206 557
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия
Общи събрания: Последно - 28.10.2013 
Предмет на дейност: Търговия с козметични и други стоки и продукти, маркетингова, рекламна, дистрибуторска и логистична дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.08.2017: Компания получи глоба за нелоялна конкуренция заради почистващ...
27.01.2015: КФН наложи временна забрана на търговите за Арома и Арома Риъл...
29.08.2013: Арома козметикс АД-София (ACZ) Поради отписване на Арома...
10.07.2013: В БФБ-София АД беше получено заявление за отмяна на сключена на...
03.07.2013: Арома козметикс АД-София (ACZ) Във връзка с публикувано на...
28.06.2013: КФН пусна търговото на "Арома козметикс" На свое заседание от...
28.06.2013: Арома козметикс АД-София (ACZ) На проведено ОСА от 26.06.2013...
21.05.2013: Арома козметикс АД-София (ACZ) В БФБ-София АД са постъпили...
23.04.2013: Печалбата на Арома козметикс АД за 2012 г. е в размер на 374...
12.02.2013: Търговата цена за Арома Козметикс е повишена със 17% до 5,59 лв....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати