Кратък фирмен профил

Ромфарм Компани ООД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 168, ет. 3, ап. ОФИС 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200732874
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Търговия и дейности по придобиване, съхраняване, снабдяване, внос и износ на лекарствени продукти, растителни лекарствени продукти, растителни препарати, хомеопатични лекарствени продукти, инвестиции с недвижими имоти финансов мениджмънт, икономически, финансов и данъчен консулт, разработване, експлоатиране и проектиране на възобновяеми енергийни източници, неизкопаеми енергийни източници от слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, туроператорска и туристическа агентска дейности, хотелиерство и ресторантъорство, търговия с нефтопродукти, продукти на нефтохимията и горивосмазочни материали, вътрешна и външна търговия, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство, вътрешен и международен туризъм, услуги, търговия с черни цветни и други метали в съответствие с изискванията на българското законодателство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия с тютюневи изделия, вино и спиртни напитки, търговия с хранителни продукти на други стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство с цел продажба, на видове стоки от промишлен и хранителен вид, външна и вътрешна търговия в т.ч. внос и износ, сделки с интелектуална собственист, архитектура, дизайн, проектиране и инвестиции в строителството, на търговско представителство и посредничество, внос и износ и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
31.07.2020: При еволюцията на търговските площи първо са били главните...
12.12.2017: "Ромфарм компани" е продавачът на акции за над 45 млн. лв. в...
11.12.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомяваме Ви, че на 08.12.2017 година...
11.12.2017: Софарма АД-София (3JR) На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК...
16.08.2016: "Адванс терафонд" е продал над 5 хил. дка земя през...
19.11.2015: Глобите за чуждестранни собственици на земеделска земя може да...
18.11.2015: Стайко Стайков, управляващ най-големия портфейл земеделска...
12.11.2015: Основателите на "Винпром Пещера" купуват още едно дружество за...
05.11.2015: Нетната печалба на Софарма спада с 9,6% на годишна база в края...
25.06.2015: Част от миноритарните акционери в "Софарма", най-големият от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати