Кратък фирмен профил

Българска бизнес група холдинг АД - София


Контакти

София, 1680
бул. България 58, оф. С-32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201372564
Капитал (лв.): 738 520
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Общи събрания: Последно - 19.09.2023 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на строителни материали, проектиране, консултантски услуги, строителство, посредническа дейност, сделки по търговския закон, ноу-хау, патенти, лицензи, търговски марки и свързаните с тях стоки и услуги, покупко-продажба, производство и търговия, търговско представителство и всяка друга дейност, разрешена от закона.
 

Не са достъпни новини.