Кратък фирмен профил

Финанс Директ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201343299
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 06.07.2020 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
31.07.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Финанс Директ АД-София представи...
31.07.2020: Финанс Директ АД-София (0FDC) Финанс Директ АД-София представи...
31.07.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Финанс Директ АД-София представи...
09.07.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Уведомление за проведено редовно...
08.06.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Във връзка с настъпване на...
28.05.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Финанс Директ АД уведомява, че на...
30.04.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Финанс Директ АД-София представи...
30.04.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Финанс Директ АД-София представи...
30.04.2020: Финанс Директ АД-София (0FDC) Финанс Директ АД-София представи...
06.04.2020: Финанс Директ АД-София (0FDC) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати