Кратък фирмен профил

Аглика 1996 Холдинг АД - Твърдица


Контакти

Твърдица, 8890
кв.Индустриален
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119018458
Капитал (лв.): 152 326
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.05.2022 
Предмет на дейност: Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
19.04.2010: Аглика-1996 - холдинг АД - Твърдица свиква Годишно общо събрание...
10.09.2009: Аглика-1996 - холдинг АД - Твърдица свиква Годишно общо събрание...
21.04.2009: Аглика-1996 - холдинг АД - Твърдица свиква Годишно общо събрание...
04.11.2008: "Аглика - 1996 - холдинг" АД, Твърдица, свиква редовно годишно...
03.10.2008: Съветът на директорите на “Аглика - 1996 - холдинг” - АД, гр....
28.09.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.09.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.02.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.02.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.12.2005: Съветът на директорите на "Аглика 96 - холдинг" - АД, Твърдица,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 930 пъти
[2016: 508, 2015: 52, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 185, 2011: 19, ... ]