Кратък фирмен профил

Релика АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Петко Д. Петков No 29, партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200775555
Капитал (лв.): 99 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 15.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване и управление на участия или дялове/акции в дружества или предприятия; консултантска дейност по стопанско и друго управление; проектиране, изграждане, управление на недвижима собственост, съоръжения и оборудване; придобиване на собственост върху недвижими имоти, експлоатация под каквато и да е форма и организация, отдаване под наем или аренда на трети лица на всякакви движими вещи и недвижима собственост, стопански активи, стоки и права; търговска дейност в страната и чужбина с осъществяване на всички видове търговски операции; организиране и извършване на всички видове производства, услуги и дейности в областта на промишлеността, селското стопанство, транспорта, туризма, хотелиерството ;консултантска и маркетингова дейност и всички останали незабранени от закона дейности.
 

19.11.2009: Релика АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 337 пъти
[2016: 195, 2015: 21, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 78, 2011: 3, ... ]