Кратък фирмен профил

Мулти Лифт ЕООД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Любен Каравелов 48
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116016815
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Продукти и услуги: асансьорни уредби, ескалатори, инвалидни платформи, автомобилни платформи и движещи пътеки
Сертификати и лицензи: ISO 9001:2008
Предмет на дейност: Всички търговски сделки, предвидени в чл.1 от тз, за които не се изисква особено разрешение или някакъв друг вид ограничение, определено в закон или друг нормативен акт, вътрешна и външна търговия, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, търговско посредничество и представителство, предприемаческа и комисионна дейност, транспортна и спедиторска дейност, производство на стоки за промишлено и битово потребление, рекламна и туристическа дейност, лизингова и маркетингова дейност, строително-монтажни дейности, хотелиерство и ресторантъорство, охранителна дейност след съответно разрешение, монтаж, преустройство и сервизно поддържане на асансъорни уредби, производство, консултации, доставка, монтаж и сервиз на всички видове асансъори и подемно-транспортна техника, без рекламна, охранителна, застрахователна или други дейности забранени от закона за радио и телевизия.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 373 пъти
[2016: 40, 2015: 18, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 95, 2011: 47, ... ]