Кратък фирмен профил

Гап Трейд ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Иван Ведър 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117590649
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, xотелиерство, ресторантьорство, транспортни и туристически услуги в страната и чужбина, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, търговия с горива, гориво-смазочни материали и пропан бутан, спедиторски услуги в страната и чужбина, търговия със зърно, сделки в страната и чужбина, включително и с недвижими имоти и вещни парава, както и права върxу изобретения, търговски марки, ноу-xау и всякакви обекти на интелектуална собственост.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 234 пъти
[2016: 124, 2015: 18, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 59, ... ]