Кратък фирмен профил

Ваксон България Лимитид АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Патриарх Евтимий 82
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200320194
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 15.09.2021 
Предмет на дейност: Изграждане/ застрояване на недвижими имоти, покупко-продажба, лизинг, наеми, извършване на оценка и консултантски услуги във връзка с недвижими имоти и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на република българия. всяка търговска дейност, за която са необходими специални лицензи или разрешителни, се осъществява едва след получаването на съответните такива
 

12.04.2011: Ваксон България Лимитид АД - София свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 682 пъти
[2016: 421, 2015: 48, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 141, 2011: 5, ... ]