Кратък фирмен профил

Мраз АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Индустриална 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000620161
Капитал (лв.): 2 140 385
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически домакински уреди
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.11.2023 
Предмет на дейност: Производствена, развойна, инженерингова, търговска и сервизна дейност в областта на xладилната и климатична теxника, отдаване под наем на недвижими имоти и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
05.08.2015: 14 дружества за продажба на 35-ти ЦПТ от утре Четиринадесет...
08.01.2014: Докато големите продажби на Агенцията за приватизация не вървят,...
13.08.2010: Специалните инструменти за защита на интереса на държавата срещу...
15.05.2010: Мраз АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.12.2009: Мраз АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
16.12.2009: Мраз АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
23.09.2009: Мегакомплекс за изкуство ще се появи на мястото на бившия завод...
10.07.2009: Легендарният завод за детски обувки в Добрич ще възкръсне като...
03.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 886 пъти
[2016: 1 049, 2015: 140, 2014: 59, 2013: 119, 2012: 291, 2011: 329, ... ]