Кратък фирмен профил

Еф Асетс ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. България 83 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103051264
Капитал (лв.): 800 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 22.06.2017 
Предмет на дейност: Проектантска дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ремонтна дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, предприемаческа дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
11.12.2019: „Феста Холдинг“ е новият съсобственик на един от...
04.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
11.12.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
07.08.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.04.2009: Ес Пи Ай - 95 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.04.2009: Ес Пи Ай - 95 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
16.04.2009: Ес Пи Ай - 95 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2007: Съветът на директорите на "Ес Пи Ай - 95" - АД, Поморие, на...
17.11.2006: Съветът на директорите на "Ес Пи Ай - 95" - АД, Поморие, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 301 пъти
[2016: 476, 2015: 84, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 167, 2011: 160, ... ]