Кратък фирмен профил

Алтерон АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9010
ул. Доктор Железкова 3, офис 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148146418
Капитал (лв.): 605 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 04.01.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върxу недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване с машини и съоръжения за индустриално земеделие с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
01.02.2019: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) На основание чл. 73, ал. 2 във...
01.02.2019: В БФБ АД е постъпило уведомление от Алтерон АДСИЦ - Варна (2AL2)...
01.02.2019: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) Алтерон АДСИЦ уведомява, че е...
08.01.2019: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) На проведено извънредно ОСА от...
02.01.2019: Алтерон АДСИЦ - Варна (2AL2) Във връзка с получено уведомление...
20.12.2018: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) Във връзка с настъпване на лихвено...
06.12.2018: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) В БФБ АД са постъпили материали за...
23.11.2018: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
16.08.2018: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
02.07.2018: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) Алтерон АДСИЦ уведомява, че не е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 395 пъти
[2016: 380, 2015: 126, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 235, 2011: 153, ... ]