Кратък фирмен профил

17 Сиракови ЕАД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
Търговско-развлекателен коплкес "Орфей", офис 36
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200284086
Капитал (лв.): 2 095 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Предмет на дейност:  Вътрешна и външна търговия, транспортна, хотелиерска и ресторантъорска дейност, проектиране, строителство и търговия със строителни материали, производство и търговия със стоки, посредничество, комисионерство, представителство и агентство на чужди фирми, туристическа, рекламна, информационна, оказионна, маркетингова и сервизна дейност у нас и в чужбина в областта на изделията за бита, строителството, хранително – вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост, вътрешната и външна търговия и туризма, опазване на природната среда, външна и вътрешна търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, консервиране, производство и търговия с продукция от хранително – вкусовата промишленост, таксиметрови и товарни превози на пътници и багажи в страната и чужбина, откриване на магазинна мрежа и ателиета за продажба на стоки, вътрешно и външнотърговска дейност с продукция на машиностроителна и автомобилната промишленост, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и разпространение на филми, видео и звукозаписи, аудио касети и всякаква битова техника, импресарска дейност, изложби, шоу-концерти, ревюта, издателска и печетарска и разпространителна дейност, научни списания и вестници, борсова дейност и валутни сделки, бартерни сделки и реекспорт на всички видове стоки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, заготовка, преработка и търговия с вторични суровини у нас и в чужбина, бутилиране и търговия на минерална вода у нас и в чужбина, медицинско обслужване в държавни частни здравни заведения с медицинско оборудване, балнео и курортно лечение, профилактика, диагностика и откриване на здравни заведения с организирана лечебна дейност, внос и износ и търговия с медицинско оборудване и лекарствени средства, санаториално – курортна дейност, закупуване и експлоатация на спортни зали, обекти за отдих и туризъм, спортни съоръжения и принадлежности, както и организиране и провеждане на спортни турнири и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

20.04.2005: Компанията "17 - Сиракови" ООД инвестира над 1 млн. евро в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 862 пъти
[2016: 407, 2015: 46, 2014: 43, 2013: 87, 2012: 175, 2011: 44, ... ]