Кратък фирмен профил

Пътперфект Т ЕАД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
бул. Македония 199
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200081794
Капитал (лв.): 7 000 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.04.2012 
Предмет на дейност: Ниско, високо и хидротехническо строителство. строителство, ремонт и поддържане на пътища. изграждане и ремонт на водоснабдителни и канализационни системи, както и всички други елементи на техническата инфраструктура. транспортна и авторемонтна дейност. вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност незабранена със закон, съгласно законодателството на република българия. когато за отделни дейности и/ или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще осъществява дейността и/ или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.
 

10.09.2020: "Пътперфект – Т" е новият концесионер на находище "Поп...
09.04.2019: Строителната "Пътперфект Т" иска да купи друг строител от...
19.01.2017: "Горубсо-Кърджали" получи право да добива сребърно-златни руди в...
04.11.2013: По ОПРР се рехабилитират 19 км от важен път в община...
10.10.2013: Стартира търгът за интермодалния терминал в...
15.01.2010: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО...
18.06.2009: Пътперфект - Т АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 697 пъти
[2016: 453, 2015: 47, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 123, 2011: 10, ... ]