Кратък фирмен профил

Проплус АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175415561
Капитал (лв.): 559 281
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 23.11.2020  Предстоящо - 27.11.2020 
Предмет на дейност: Финансови консултации, представяне, посредничество и агентура на български и чуждестранни физически и правни лица в страната и чужбина, консултантска, комисионна, предприемаческа, рекламна, информационна и маркетингова дейност, извършване на търговски дейности в страната и чужбина, в което се включва и придобиване на права над обекти на интелектуална собственост, ноу-xау, придобиване на права и задължения по какъвто и да е начин, извършване на други търговски сделки и/или дейности, които не са в противоречие с действуващото законодателство.
 

16.07.2010: Проплус АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.04.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
15.10.2009: Проплус АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.10.2009: Проплус АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
04.09.2009: Проплус АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 717 пъти
[2016: 373, 2015: 38, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 130, 2011: 36, ... ]