Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.03.2018 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
01.03.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ-София АД е постъпил...
21.02.2019: Елана Агрокредит АД е погасило 4 млн. лв. от кредита си към СЖ...
25.01.2019: "Елана Агрокредит" АД увеличи портфейла си от кредити с 15 млн....
02.01.2019: Елана Агрокредит с 2% ръст на финансираните сделки до 12,4 млн....
04.12.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
28.11.2018: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ-София АД е постъпил...
27.11.2018: "Елана Агрокредит“ е финансирала през октомври сделки за над 2,6...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 364 пъти
[2016: 791, 2015: 175, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 341, ... ]