Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.03.2018 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
08.10.2018: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) Във връзка с настъпване на...
08.10.2018: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) Във връзка с настъпване на...
12.09.2018: В резултат на проверката по т.13 от Приложение 1 е установено,...
12.09.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
30.08.2018: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ-София АД е постъпил...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
31.05.2018: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ-София АД е постъпил...
16.05.2018: Във връзка с Решение на КФН № 505-Е/11.05.2018 г. относно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 230 пъти
[2016: 657, 2015: 175, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 341, ... ]