Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.05.2021 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
10.06.2021: Елана Агрокредит АД-София (EAC) Информация относно получено...
03.06.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
26.05.2021: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ АД е постъпил доклад по...
21.05.2021: Елана Агрокредит АД-София (EAC) На проведено редовно ОСА от...
21.05.2021: Елана Агрокредит АД-София (EAC) На проведено на 20.05.2021 г....
21.05.2021: Елана Агрокредит АД-София (EAC) Уведомление относно приети...
27.04.2021: Елана Агрокредит АД-София (EAC) Елана Агрокредит АД-София...
27.04.2021: Елана Агрокредит АД-София (EAC) Елана Агрокредит АД-София...
15.04.2021: "Елана Агрокредит" предлага 7,08 стотинки дивидент на...
14.04.2021: Елана Агрокредит АД-София (EAC) Елана Агрокредит АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 371 пъти
[2016: 1 798, 2015: 175, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 341, ... ]