Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.05.2019 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
31.01.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) Елана Агрокредит АД-София...
31.01.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Елана Агрокредит АД-София...
23.01.2020: „Елана Агрокредит“ изпраща 2019 г. с 10% спад на кредитите за...
07.01.2020: Лек спад на кредитираните от "Елана" покупки на земя за 11-те...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
03.12.2019: I. Във връзка с т. 12 от Приложение №1 (Методология за...
26.11.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ АД е постъпил доклад по...
08.10.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) Във връзка с настъпване на...
08.10.2019: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) Във връзка с настъпване на...
11.09.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 796 пъти
[2016: 1 223, 2015: 175, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 341, ... ]