Кратък фирмен профил

Елана Финансов Холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175371928
Капитал (лв.): 55 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и всяка търговска дейност, незабранена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
26.02.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД е постъпил...
25.02.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) Във връзка с настъпване...
14.12.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III...
29.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
28.11.2018: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) На основание чл. 73, ал....
27.11.2018: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД e постъпила...
26.11.2018: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) Във връзка с настъпване...
26.11.2018: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) Във връзка с настъпване...
20.11.2018: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД е постъпил...
05.11.2018: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 471 пъти
[2016: 301, 2015: 16, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 107, 2011: 2, ... ]