Кратък фирмен профил

Инвестиционна компания Галата АД - Варна


Контакти

Варна, 9003
ул. Георги Стаматов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202780647
Капитал (лв.): 68 571 234
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 08.06.2021 
Предмет на дейност: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и ресторантъорство; вътрешен и международен туризъм и туроператорска дейност, след лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
10.06.2021: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Поради липса на...
29.04.2021: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Инвестиционна...
07.04.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
01.04.2021: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
09.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
04.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
17.09.2020: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) На проведено...
01.09.2020: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Поради липса на...
20.08.2020: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) На проведено...
05.08.2020: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Поради липса на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 203 пъти
[2016: 1 290, 2015: 196, 2014: 141, 2013: 283, 2012: 672, 2011: 252, ... ]