Кратък фирмен профил

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1606
бул. Христо Ботев 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175234826
Капитал (лв.): 6 162 500
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.10.2019 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
03.10.2019: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) Поради липса на кворум,...
11.09.2019: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
02.09.2019: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) В БФБ АД са постъпили...
14.08.2019: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
05.08.2019: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
02.08.2019: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
02.08.2019: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPRA) В БФБ АД е постъпила...
02.08.2019: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPRA) На основание чл. 75, ал. 2...
26.07.2019: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) Поради липса на кворум...
28.06.2019: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) Поради липса на кворум,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 704 пъти
[2016: 748, 2015: 81, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 289, 2011: 159, ... ]