Кратък фирмен профил

Пълдин Холдинг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Брезовско шосе 176
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115237248
Капитал (лв.): 811 764
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.06.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използването на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, приемане на депозити от дъщерните дружества, управление на парични средства на дъщерните дружества съгласно разпоредбите на тз, собствена производствена и търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
24.07.2020: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
29.06.2020: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) На проведено редовно ОСА от...
20.05.2020: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
27.04.2020: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) В БФБ АД са постъпили материали...
21.04.2020: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
14.04.2020: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив...
26.02.2020: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
27.01.2020: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
29.11.2019: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
29.10.2019: Пълдин Холдинг АД-Пловдив (6P1) Пълдин Холдинг АД-Пловдив ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 857 пъти
[2016: 767, 2015: 157, 2014: 87, 2013: 175, 2012: 466, 2011: 333, ... ]