Кратък фирмен профил

Брод Холдинг АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Филип Кутев No 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102165514
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 15.05.2024  Предстоящо - 30.05.2024 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
18.05.2009: Брод Холдинг АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
18.05.2009: Брод Холдинг АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.04.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.09.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.09.2007: Брод Холдинг АД-Бургас е придобило акции от капитала на: -...
08.06.2007: "Брод холдинг" - АД, Бургас, на основание чл. 194 ТЗ и устава на...
06.03.2007: Съветът на директорите на "Брод" - АД, холдинг, Бургас, на...
08.12.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.12.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 797 пъти
[2024: 202, ... ]