Кратък фирмен профил

ФС холдинг АД - Дупница


Контакти

Дупница, 2600
ул. Бенковска 4, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109054783
Капитал (лв.): 372 689
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.06.2019  Предстоящо - 16.06.2020 
Предмет на дейност: Придобиване на акции от предприятия, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
27.04.2020: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) В БФБ АД са постъпили материали за...
27.06.2019: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) На проведено редовно ОСА от...
12.06.2019: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) Поради липса на кворум, свиканото...
20.02.2019: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) В БФБ АД са постъпили материали за...
17.07.2018: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) На проведено редовно ОСА от...
29.06.2018: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) Поради липса на кворум, свиканото...
30.04.2018: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) В БФБ-София АД са постъпили...
10.04.2018: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) В БФБ-София АД са постъпили...
14.06.2017: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) На проведено редовно ОСА от...
30.05.2017: ФС Холдинг АД-Дупница (6F2) Поради липса на кворум, свиканото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 748 пъти
[2016: 677, 2015: 62, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 209, 2011: 145, ... ]