Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 707 470
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2018  Предстоящо - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
22.05.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
02.05.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) В БФБ АД са...
24.04.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
19.04.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
03.04.2019: ЕМКА увеличава дивидента си с 14% до 8,4 ст. на акция Съветът...
26.03.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
21.03.2019: Общото събрание на "М+С хидравлик" АД - Казанлък ще гласува сума...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
28.02.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 819 пъти
[2016: 1 138, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]