Кратък фирмен профил

Никром Логистикс ЕООД - Ловеч [Несъстоятелност]


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Освобождение 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 820166959
Капитал (лв.): 21 800
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. международни: спедиция и транспорт, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, вкл. в складове за съхраняване на стоки под митнически надзор, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
23.10.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.03.2006: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.01.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.04.2004: Агенцията за приватизация продаде 100% от капитала на ловешкото...
10.10.2003: Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване...
28.11.2002: Агенцията за приватизация обяви за продажба чрез публичен търг с...
02.08.2002: РЕШЕНИЕ № 1276 от 16 юли 2002 г. На основание чл. 28, ал. 1 и 2...
18.07.2002: Агенцията за приватизация/АП/ е забранила разпоредителни сделки...
27.03.2001: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
08.12.2000: ЗАПОВЕД № РД-Т-21-974 от 21 ноември 2000 г. На основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 330 пъти
[2016: 183, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 10, ... ]