Кратък фирмен профил

Зенит Имоти АДСИЦ - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
Център, Княз Александър І Батенберг 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175255336
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.09.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
14.08.2020: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) Зенит имоти АДСИЦ-София представи...
14.08.2020: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) В БФБ АД са постъпили материали...
24.07.2020: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) Зенит имоти АДСИЦ-София ...
24.04.2020: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) Зенит имоти АДСИЦ-София ...
25.03.2020: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) Зенит имоти АДСИЦ-София публикува...
15.01.2020: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) Зенит имоти АДСИЦ-София ...
16.10.2019: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) Зенит имоти АДСИЦ-София ...
09.08.2019: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) На основание чл. 148б от ЗППЦК,...
26.07.2019: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) Зенит имоти АДСИЦ-София ...
02.07.2019: Зенит имоти АДСИЦ-София (Z3T) На проведено на 28.06.2019 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 371 пъти
[2016: 426, 2015: 107, 2014: 58, 2013: 117, 2012: 326, 2011: 117, ... ]