Кратък фирмен профил

Екометан Враца ЕООД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Иванка Ботева 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106581264
Капитал (лв.): 105 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, хранителни стоки, сладкарски и захарни изделия, ресторантьорска дейност, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност, външнотърговска и външноикономическа дейност - внос и износ, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени изрично със закон или с друг нормативен акт.
 

10.03.2009: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.05.2007: Собственикът на Локомотив (Пловдив) Александър Тасев бе...
14.05.2007: АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ТАСЕВ Роден е на 22.10.1961 г. Родно...
22.07.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.01.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.09.2004: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 182 пъти
[2016: 71, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 2, ... ]