Кратък фирмен профил

Биоиасис АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Ралевица 70, ап. 1А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175344799
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 17.12.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
03.01.2019: Биоиасис АД-София (4OE) През месец декември 2018 г. Биоиасис АД...
19.12.2018: Биоиасис АД-София (4OE) На проведено извънредно ОСА от...
04.12.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец ноември 2018 г. Биоиасис АД...
03.12.2018: Биоиасис АД-София (4OE) Поради липса на кворум, свиканото за...
02.11.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец октомври 2018 г. Биоиасис ...
26.10.2018: Биоиасис АД-София (4OE) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.10.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец септември 2018 г. Биоиасис...
03.09.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец август 2018 г. Биоиасис АД...
01.08.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец юли 2018 г. Биоиасис АД не е...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 438 пъти
[2016: 394, 2015: 149, 2014: 132, 2013: 265, 2012: 518, 2011: 343, ... ]