Кратък фирмен профил

Холдингово дружество Дунав АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Стоян Калъчев 6, ет. 2, п.к. 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106042644
Капитал (лв.): 215 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружества участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
31.07.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи...
17.07.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Уведомление за вписване в Търговския...
11.07.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) На основание чл.100ш, ал.1,т.2 от...
01.07.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) На проведено редовно ОСА от 26.06.2019...
28.06.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) На проведено редовно ОСА от 26.06.2019...
28.06.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Уведомление за решения, взети на...
12.06.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Поради липса на кворум, свиканото за...
27.05.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Във връзка с взето решение на заседание...
23.05.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
14.05.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Във връзка с изискванията на чл.27,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 657 пъти
[2016: 480, 2015: 83, 2014: 86, 2013: 173, 2012: 383, 2011: 348, ... ]