Кратък фирмен профил

Холдинг Света София АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша, 61, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121661963
Капитал (лв.): 9 940 391
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.08.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни дружества, управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерни дружества. дружеството може да извършва и всякаква друга търговска дейност, освен забраната със закон
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
11.11.2019: Холдинг Света София АД-София (4HS) Холдинг Света София АД...
17.10.2019: Приватизационните холдинги, на които преди години българите с...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
30.08.2019: Холдинг Света София АД-София (4HS) На проведено редовно ОСА от...
13.08.2019: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
09.07.2019: Холдинг Света София АД-София (4HS) В БФБ АД са постъпили...
02.07.2019: Холдинг Света София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.06.2019: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
31.05.2019: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 738 пъти
[2016: 1 209, 2015: 241, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 579, 2011: 389, ... ]