Кратък фирмен профил

Българска холдингова компания АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Незабравка No 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121576032
Капитал (лв.): 6 583 803
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.07.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
 


Новини

  стр. 1 / 42   стр.    
10.08.2020: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) На проведено...
22.06.2020: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) В БФБ АД са...
06.02.2020: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) На проведено...
20.12.2019: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) В БФБ АД са...
20.12.2019: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) На проведено...
04.11.2019: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) В БФБ АД са...
17.10.2019: Приватизационните холдинги, на които преди години българите с...
28.06.2019: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) На проведено...
13.05.2019: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) В БФБ АД са...
03.07.2018: Българска Холдингова Компания АД-София (5BA) На проведено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 961 пъти
[2016: 1 225, 2015: 264, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 639, 2011: 535, ... ]