Кратък фирмен профил

Астерион България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175248523
Капитал (лв.): 15 145 500
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 05.12.2016 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
31.05.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София ...
28.05.2018: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ-София АД е постъпил...
02.05.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София ...
02.05.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
02.05.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
13.04.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Уведомление за предстоящи...
11.04.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Във връзка с настъпване на...
11.04.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Във връзка с настъпване на...
02.04.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
02.03.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 090 пъти
[2016: 421, 2015: 134, 2014: 70, 2013: 141, 2012: 360, 2011: 311, ... ]