Кратък фирмен профил

Астерион България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175248523
Капитал (лв.): 15 145 500
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 05.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
03.08.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
31.07.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
31.07.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
31.07.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
26.05.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
14.04.2020: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ е постъпила информация...
09.04.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Във връзка с настъпване на...
09.04.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Във връзка с настъпване на...
03.04.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
03.04.2020: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 602 пъти
[2016: 933, 2015: 134, 2014: 70, 2013: 141, 2012: 360, 2011: 311, ... ]