Кратък фирмен профил

Астерион България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175248523
Капитал (лв.): 15 145 500
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 05.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
10.06.2021: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
01.06.2021: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
07.05.2021: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
07.05.2021: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
29.04.2021: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
15.04.2021: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ е постъпила информация...
09.04.2021: Астерион България АД-София (8AVA) Във връзка с настъпване на...
09.04.2021: Астерион България АД-София (8AVA) Във връзка с настъпване на...
31.03.2021: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
08.03.2021: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 824 пъти
[2016: 1 155, 2015: 134, 2014: 70, 2013: 141, 2012: 360, 2011: 311, ... ]