Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Княз Александър Дондуков 82
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 18 736 099
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 117   стр.    
20.09.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
19.09.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
18.09.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
15.09.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
14.09.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
13.09.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
13.09.2017: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомяваме, че на...
12.09.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
11.09.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
11.09.2017: БФБ-София уведомява, че поради допусната грешка в алгоритъма,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 207 пъти
[2016: 747, 2015: 470, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 1 062, 2011: 746, ... ]