Кратък фирмен профил

Север Холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Димитър Станчев No 6, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104075827
Капитал (лв.): 780 660
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.02.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
01.04.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София публикува...
25.03.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Становище на СД на Север-Холдинг...
20.03.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Уведомление от СД на Север-Холдинг...
07.03.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) На проведено извънредно ОСА от ...
28.01.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
28.01.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за...
24.01.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
26.10.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
04.09.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) На проведено извънредно ОСА от...
10.08.2018: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 256 пъти
[2016: 436, 2015: 137, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 413, 2011: 235, ... ]