Кратък фирмен профил

Никотиана БТ Холдинг АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Княгина Клементина 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121651929
Капитал (лв.): 1 800 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.05.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и на други права върху интелектуалната собственост, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, инвестиционна, инженерингова и научно - развойна дейност, откриване на свои представителства, филиали и клонове, извършване на сделки от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, обучение за професионална квалификация, всякакъв вид дейности, незабранени от законите на република България.
 


Новини

  стр. 1 / 35   стр.    
26.05.2022: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) В Агенция по вписванията...
18.05.2022: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) С решение на Надзорния...
17.05.2022: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) На проведено на 15.05.2022...
04.05.2022: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) Никотиана БТ Холдинг...
15.04.2022: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) Никотиана БТ Холдинг...
08.04.2022: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) Никотиана БТ Холдинг...
01.04.2022: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) Никотиана БТ Холдинг...
10.03.2022: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
30.11.2021: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) Никотиана БТ Холдинг...
27.10.2021: Никотиана БТ Холдинг АД-София (HNIC) Никотиана БТ Холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 214 пъти
[2016: 1 094, 2015: 167, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 409, 2011: 319, ... ]