Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 77 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 120   стр.    
03.07.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През юни 2018 г.,...
26.06.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) На проведено...
12.06.2018: В изпълнение на Правилата за изчисляване на индекса на...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
05.06.2018: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
05.06.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
01.06.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През май 2018 г.,...
31.05.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
29.05.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
16.05.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 358 пъти
[2016: 926, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]