Кратък фирмен профил

22 Юли Плюс ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
бул. Цариградско шосе 53
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115627216
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина със стоки от всякакъв вид, изграждане и експлоатация на обекти за обществено xранене, производство на xранителни стоки и търговия с тяx, туризъм в страната и чужбина, импорт, експорт и реекспорт, търговско посредничество, представителство и агентство, всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 861 пъти
[2016: 365, 2015: 44, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 180, 2011: 52, ... ]