Кратък фирмен профил

Сердика Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Кърниградска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187173
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
16.08.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) Сердика Пропъртис АДСИЦ...
24.07.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) В БФБ АД е постъпил отчет...
26.06.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) На проведено на 25.06.2019...
26.06.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) На проведено редовно ОСА от...
18.06.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Дружеството уведомява...
10.06.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Във връзка с настъпване на...
23.05.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
22.05.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) В БФБ АД са постъпили...
21.05.2019: Сердика пропъртис АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) На 14 май 2019 г. Сердика...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 278 пъти
[2016: 618, 2015: 148, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 356, 2011: 271, ... ]