Кратък фирмен профил

Недвижими имоти София АДСИЦ - София


Контакти

София, 1574
бул. Проф. Цветан Лазаров 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175163724
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
13.09.2017: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
23.08.2017: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ-София АД е...
06.07.2017: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) На проведено редовно...
31.05.2017: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ-София АД е...
19.05.2017: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) В БФБ-София АД са...
13.03.2017: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
24.02.2017: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ-София АД е...
02.12.2016: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) На проведено ОСO от...
23.11.2016: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ-София АД е...
13.09.2016: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 418 пъти
[2016: 289, 2015: 124, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 228, 2011: 199, ... ]