Кратък фирмен профил

М Тек АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Васил Левски 272
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115895310
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на леки опаковки от метали
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Производство, преработка, изкупуване и реализация на опаковки и машини за тяxното производство, както и други промишлени и непромишлени стоки, включително и селскостопанска продукция с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, инвестиционна дейност, организация, управление и посредничество на държавни и частни фирми, инвестиционни и други фондове, изготвяне и реализация на бизнес и финансово - управленски сxеми, управление и участие в управлението на дружества и фондове, включително чрез придобиване, управление, оценка и продажба на патенти и лицензи, дистрибуция, вътрешна и външна търговия, внос и износ на материали, суровини, машини и услуги, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, външноикономическа дейност, специфични външнотърговски операции, както и всяка друга дейност и предоставяне на всякакъв друг вид услуги, не забранени изрично от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 425 пъти
[2016: 295, 2015: 12, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 71, 2011: 3, ... ]