Кратък фирмен профил

Чез Електро България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк БЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175133827
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия Публично дружество
Общи събрания: Последно - 27.04.2021  Предстоящо - 22.06.2021 
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия и всяка друга дейност, незабранена от закона и/или лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 46   стр.    
14.06.2021: Еврохолд очаква над 1 млрд. евро приходи от ЧЕЗ до 2025...
11.06.2021: ЕБВР ще отпусне заем до 60 млн. евро на "Еврохолд" по сделката...
10.06.2021: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) ЧЕЗ Електро България...
10.06.2021: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) ЧЕЗ Електро България...
09.06.2021: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) ЧЕЗ а. с., в качеството си...
20.05.2021: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) ЧЕЗ Електро България...
20.05.2021: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) ЧЕЗ Електро България...
29.04.2021: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) На проведено извънредно...
29.04.2021: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) На проведено на 27.04.2021...
28.04.2021: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) ЧЕЗ Електро България...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 115 пъти
[2016: 1 994, 2015: 190, 2014: 158, 2013: 316, 2012: 776, 2011: 524, ... ]