Кратък фирмен профил

И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София


Контакти

София, 1504
ул. Шипка 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175113002
Капитал (лв.): 2 100 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.06.2020  Предстоящо - 08.12.2020 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижим имот, извършване на строежи и подобрения, с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
19.11.2020: Новият собственик на "И Ар Джи" поиска да купи дяловете на...
10.11.2020: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) И Ар Джи Капитал - 3...
04.11.2020: Фондация „Америка за България“ е продала всичките си акции в „И...
15.09.2020: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) На основание чл. 39,...
15.09.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
15.09.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
14.09.2020: “И Ар Джи Капитал 3“ продаде проект София Ринг за 5,1 млн. евро...
14.09.2020: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ АД постъпи...
09.09.2020: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) На основание чл. 75,...
04.09.2020: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) На основание чл. 75,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 388 пъти
[2016: 1 185, 2015: 196, 2014: 148, 2013: 296, 2012: 617, 2011: 407, ... ]