Кратък фирмен профил

Нординвест АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Баба Рада 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103959933
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Производство и продажба на стоки и услуги, внос и износ, комисионни, спедиционни и превозни сделки, проектиране, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, експлоатация на кораби, наемане и пренаемане на кораби и други транспортни средства, всякакво корабно снабдяване (след получаване на съответно разрешение), всякакви сделки съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, консултантска дейност, предоставяне на туристически услуги - хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност (след получаване на лиценз), рекламни, информационни или други услуги, търговско представителство и посредничество.
 

18.09.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.09.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 366 пъти
[2016: 138, 2015: 57, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 125, 2011: 3, ... ]