Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 20 953 944
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 53   стр.    
16.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Приключване на подписка и...
13.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
13.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление по чл. 19 на...
13.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление по чл. 19 на...
13.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление по чл. 19 на...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
10.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
05.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Телсо АД по чл....
05.09.2019: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомления от Донев...
22.08.2019: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 27.08.2019 г. /вторник/...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 973 пъти
[2016: 1 109, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]