Кратък фирмен профил

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 51Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131457471
Капитал (лв.): 33 145 400
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2017 
Продукти и услуги:
Секюритизация на недвижими имоти
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 110   стр.    
30.03.2018: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис...
30.03.2018: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) Прессъобщение с информация...
22.02.2018: Уведомление за промяна в дялово участие На 21.02.2018г...
01.02.2018: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис...
30.01.2018: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
15.11.2017: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) Уведомление за LEI...
31.10.2017: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис...
25.10.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
25.10.2017: ФеърПлей Пропъртис ще замени Евроинс в базата на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 775 пъти
[2016: 944, 2015: 552, 2014: 299, 2013: 598, 2012: 1 477, 2011: 1 065, ... ]