Кратък фирмен профил

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131471738
Капитал (лв.): 15 008 125
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 47   стр.    
17.11.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BDA) В БФБ АД е постъпил...
29.10.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BDA) Булленд инвестмънтс...
29.10.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Булленд инвестмънтс...
02.10.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) На проведено редовно ОСА...
02.10.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) На основание чл. 148б от...
18.09.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Уведомление по чл.148б от...
01.09.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) В БФБ АД са постъпили...
17.08.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BDA) В БФБ е постъпила...
17.08.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Булленд инвестмънтс...
17.08.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BDA) На основание чл. 75, ал....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 892 пъти
[2016: 1 536, 2015: 287, 2014: 225, 2013: 450, 2012: 962, 2011: 476, ... ]